Specialistische opleidingsplekken bij Opella

Opella heeft meerdere specialistische opleidingsplekken beschikbaar. Hieronder vind je per opleidingsplek meer informatie.

 

Specialistisch verpleegkundige geriatrie/dementie

Locatie: Hogeschool Utrecht, richting verpleegkundige gerontologie en geriatrie
Start opleiding: Najaar 2024
Uren: Studielast van max. 20 uur per week en max. 18 uur per week werkzaam met de doelgroep

Een specialist geriatrie/dementie springt in bij hele complexe zorgvragen, waaronder de ‘geriatrische reuzen’, en brengt deze in kaart. Daarbij stem de specialistisch verpleegkundige af met de oudere zelf en zijn mantelzorger(s), en maak hij/zij de zorg bespreekbaar in een multidisciplinaire setting.
De indringende problematiek in de hele zorgketen vereisen een professionele houding, empathisch vermogen en flexibel gedrag van de specialistische verpleegkundige om de steeds wisselende situaties te kunnen signaleren en hanteren. De geriatrieverpleegkundige combineert de generalistische verpleegkundige kennis en kunde met haar specifieke kennis en kunde ten aanzien van de aspecten van het ouder worden, zowel op fysiek, functioneel, psychisch als sociaal gebied en eveneens ten aanzien van zingevingsvraagstukken.

 

Specialistisch verpleegkundige diabetes

Locatie: Hogeschool Utrecht, richting diabetesverpleegkundige
Start opleiding: 7 februari 2024
Uren: Studielast van max. 20 uur per week en max. 18 uur per week werkzaam met de doelgroep

Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland. Diabetes staat in de tredmonitor op de 5e plaats qua ziektelast bij de meest voorkomende ziekten bij ouderen. Diabetes komt dus vaak voor bij kwetsbare ouderen die thuis of in een verpleeghuis wonen. Diabeteszorg in al zijn facetten is maatwerk. Met al jou kennis die voorhanden is maak je, een op de cliënt toegesneden zorgplan waarbij diagnostiek, controles, behandeling, participatie en educatie aan bod komen. Als specialistisch verpleegkundige diabetes adviseer, begeleidt en behandel je cliënten met complexe diabetesproblematiek met als doel het verminderen van gezondheidsrisico’s, het voorkomen van onnodige achteruitgang en opname en het behoud van zelfstandigheid.

 

Specialistisch verpleegkundige COPD

Locatie: Hogeschool Utrecht, richting longverpleegkundige
Start opleiding: September 2024
Uren: Studielast van max. 20 uur per week en max. 18 uur per week werkzaam met de doelgroep

Als specialistisch verpleegkundige COPD adviseer, begeleidt en behandel je cliënten met complexe longproblematiek met als doel het verminderen van gezondheidsrisico’s, het voorkomen van onnodige achteruitgang en opname en het behoud van zelfstandigheid. Je gaat op  huisbezoek bij cliënten met  zuurstof- en vernevelapparatuur en geeft cliënten uitleg over het gebruik van deze apparatuur en regelt de apparatuur. Daarnaast geef je consulten voor intensieve thuiszorg COPD en stel je een gepersonaliseerd longplan op om heropname te voorkomen. Je hebt als expert kennis van psychosociale en palliatieve zorg. Jij coacht en ondersteunt collega’s op het gebied van longzorg. Je deelt je kennis door scholingen te geven aan collega’s.

 

Specialistisch verpleegkundige palliatief

Locatie: Christelijke Hogeschool Ede, richting palliatieve zorg
Start opleiding: 11 april 2024 in Dordrecht, 1 oktober 2024 in Ede
Uren: Studielast van max. 20 uur per week en max. 18 uur per week werkzaam met de doelgroep

Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naderend sterven onder ogen moeten zien. Je observeert en registreert gezondheidsproblemen en stemt je interventies af op de situatie van dat moment en de wensen van de patiënt en zijn/haar naasten. Om de klachten ten gevolge van het voortschrijdend ziekteproces en/of behandelingen bij de patiënt te beperken, te verminderen of weg te nemen anticipeer je tegelijkertijd op de mogelijke problemen op termijn.
Je bent gesprekspartner en counselor als het gaat om psychosociale begeleiding en ondersteuning. Je biedt ondersteuning bij verwerkings- en transitieprocessen en bespreekt dilemma’s op allerlei gebied.
Je geeft voorlichting en advies over een breed scala van vragen en onzekerheden die de patiënt heeft, maar weet ook hoe om te gaan met situaties wanneer de zorgvrager al deze informatie niet nodig vindt en de zorg volledig aan anderen over laat.
Om de kwaliteit van zorg op het gebied van palliatieve zorg te borgen werk je samen in een multidisciplinair team en word je door collega’s geconsulteerd bij complexe zorgsituaties.